Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Klach gĕh nau mô đăp yor rdeh rdeng bêng ndơ

16/12/2021 09:33 G12T+7

Abaơ, ta âk trong têh bri dak, trong têh n'gor n'hanh trong hăn tâm bon lan, gĕh âk rdeh rdeng ndơ, rdeh kai, rdeh ba gac... rdeng bêng ndơ, rdeng âk ir hăn rŏ trong.

Rdeh ben rdeng rdeh sŏ neh, jơk rlau ma rdeh rdeng hăn ta trong têh bri dak 14, ntŭk găn ta xă Trường Xuân (Dak N'Soong)

Tâm nĕ, âk rdeh rdeng ndơ lĕ jŏ năm, mô gĕh nau đăp mpăn lah hôm "rsuêl bêng ndơ" gơi gĕh rdeng âk, rdeng jâk. Lah bĭt rdeh aơ hăn ta trong, nau rdeng bêng ndơ ka lơ rdeh bư bu nuyh tơm bĭt rdeh n'hanh ăp bu nuyh bĭt rdeh bă bă jêr uănh trong. Bu nuyh rdeng ndơ nơih mblât ti, mô ngăch dai ti bĭt rdeh lah gĕh nô nau mô uĕh tât ta trong, nĕ klăch ngăn gĕh nau tât săk ma păng nơm n'hanh ma ăp bu nuyh bă bă.

Âk rdeh kai rdeng ca phê bêng rdeh, klăch ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh

Yor nĕ, mbơh đah nau mbơh ntĭm, n'gâng kan bri dak ăp n'qual n'hao tay nau kan ksiêm, nhŭp kuh prăk ăp bu nuyh bĭt rdeh rdeng ndơ gĕh nau tih gơi đăp mpăn nô nau bĭt rdeh hăn ta trong.

Rdeh kai độ nkra êng ta n'qual Dak Mil rdeng rdeh sŏ neh jơk daih trục, ntŭn khĭt bu nuyh bĭt rdeh ta khay 12/2021

Y Krắk

684
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.