Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan Nâm N'đir, Nâm Nung njuăl săm bŭt lah uĕh

07/10/2021 16:48 G10T+7

Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gorLơ 21/9/2021, bu nuyh bon lan bon Dak Prĭ, xă Nâm N'đir n'hanh bon R'Câp, bon Jrah, xă Nâm Nung (Krông Nô) lĕ njuăl săm bưt lah uĕh Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor Hồ Văn Mười yor lĕ gĕh nau pah kan ta năp măt gơi nklah nau tâm pit neh ntu ta Kông ti TNHH MTV Nam Nung.

Nau nchih ta săm bŭt mbơh: Nau tâm mâp pah kan lơ 17/9/2021 yor Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor ndjôt bôk dơi pah kan ta năp, tâm ban n'hanh bu nuyh bon lan bư tơm tâm nau kan. Bu nuyh bon lan lĕ gĕh nau n'kôch, nau iăt tĕng nuih n'hâm pah kan uĕh, dơh dăch. Jêh tâm mâp pah kan, bu nuyh bon lan 2 xă hôm dơi iăt nau mbơh kan dŭt bơh kô ruanh n'gor.

Bu nuyh bon lan m'ak ngăn, rŏng ma nau pah kan bơh Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor Hồ Văn Mười lĕ lah, tâm pă, njuăl dăn nau yô tât ma bon lan yor ăp ntil nau tih bơh kô ruanh uănh gai Kông ti TNHH MTV Nam Nung nĕ dơh. Aơ jêng tâ ntơm gĕh du kô ruanh chăm gai n'gor njuăl dăn nau yô ma bon lan ta nô nau aơ.

Dŭt săm bŭt njuăl, bu nuyh bon lan nchih: "Nau dăn nau yô bơh Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor dơi bon lan 2 bon iăt tĕng. Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor lah du huê bu nuyh du nuih du n'hâm pah kan, gĕh nau janh, gĕh nau pah kan di tĕng Bri dak, ma Bu nuyh bon lan. Bon lan 2 xă dăn buăn pah kan di tĕng nau n'hêl pháp luật".

Ta tâ tâm mâp pah kan lơ 17/9/2021, che Y Doanh, xă Nâm Nung mbơh tô tơm neh ntu bu nuyh bon lan dôl pit in. Ảnh: Nguyễn Lương

Săm bŭt bu nuyh bon lan Nâm N'đir, Nâm Nung njuăl Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor

Bảo Ngọc

684
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.