Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon Bu Pah tâm chruh prăk dơm camera an ninh

03/03/2022 09:05 G3T+7

Yor bu nuyh bon lan tâm bon way roh âk ndơ dŏng bư mir; phung druh ndăm rbŭn, pĭt rdeh ntaih pô têh, jơk bôk rdeh bư mô đăp mpăn nô nau, lôch năm 2021, bu nuyh bon Bu Pah, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) lĕ tâm chruh rlau 100 r'keh prăk r'văt 10 camera an ninh n'hanh dăch tât 40 ŭnh ang năng lượng mặt trời.

Ta 5 ntŭk trong lăp tâm bon, du ntŭk dơi bu dơm 2 camera n'hanh 8 ŭnh ang măng, gơi gĕh trong hăn ang măng ma bu nuyh bon lan n'hanh sâm kơl mât đăp mpăn nau rêh. Abaơ, ăp camera an ninh dôl bư gĕh nau uĕh, tâm nĕ ta ăp kh'lay bu nuyh bon lan dôl pĕ play ăp ntil tơm tăm, trŭnh nô nau bu ntŭng nglanh drăp ndơ bu nuyh bon lan... Nau kan aơ hôm sâm kơl ndâk njêng ntil nau kan Ðăp mpăn nau têh tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe tâm xă.

Camera an ninh ta trong lăp ta bon Bu Pah

Yor gĕh came ra an ninh M'bŭch kan mât bon dơi uănh ăp ntŭk ta điện thoại

Ŭnh ang năng lượng mặt trời ang măng ntŭk rêh bu nuyh bon lan tâm bon

Mai Anh

518
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.