Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao uĕh tay nau kan ntĭm ren ka han mhe

20/05/2022 17:00 G5T+7

Năm 2022, Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Mpôih Ntĭm gai Tâm lơh n'gor dơi jao nau kan ntĭm tâm 500 ka han mhe bơh ăp n'qual tâm n'gor. Gơi pah kan uĕh nau kan dơn n'hanh ntĭm ren, cấp ủy, ntĭm kan tâm mpôih lĕ kơt nau n'hêl, nau nchră, nau ntĭm gai, pah kan dŭt nau kan, nau dơn kan bơh ăp cấp năm 2022; trŭnh nau n'hêl chuyên đề ndjôt bôk ntĭm gai nau kan ntĭm ren ka han mhe tâm săch ma nau gĕh, nau kan tâm mpôih.

Kan bộ, ka han Tiểu đoàn 301 lĕ n'hâm suan nti ren điều lệch đội ngũ

Mpôih lĕ săch ăp kan bộ gĕh nau bên gơi tât ntĭm ren ân phung ka han mhe. Gơi n'hao uĕh tay nau kan ntĭm ren, mpôih lĕ ndâk nŭm ăp ntil nau kan, ndâk kan uĕh nau n'hưch ntĭm nti ta ntŭk ntĭm tâm lơh: băng rôn, nau moh kan, ndâk ăp ntil nau pâl rlưn tâm lơh ta mông rlu nti... Jêh rĭ, mât uĕh nau rêh tâm nuih n'hâm n'hanh nau rêh gĕh drăp ndơ dŏng ân ka han, pah kan lĕ n'hâm suan gơi n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19.

Ăp ka han mhe dơi bu ntĭm nê nê, ntĭm di ntil nau kan, ndơ kan

Jêh rlau 2 khay ntĭm ren, đah nuih n'hâm tâm rlong, du nuih pah kan dŭt ăp ntil nau kan, nsrôih tâm nau kan, ntơm bơh phung kan bộ tât ta ka han lĕ pah kan di ntil nau kan "ntĭm ren blau, tâm rom gop uĕh, kỉ luật nê nê, kâp rơm tâm lơh".

Kan bộ ta ntŭk ntĭm tâm lơh lĕ nuih n'hâm ntĭm, ren panh phao, nau tâm lơh ma ka han mhe

Mông rlu nti tâm lơh bơh ăp ka han mhe

Jêh ksiêm 3 môn bâr rtoh âk ka han dơi bu kơp gĕh nau blau panh phao

Bơh đah ntĭm ren, ka han mhe lĕ nuih n'hâm pah kan mât mray mpôih "ndrêh, kloh, uĕh"

Phan Tân

273
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.