Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nangs hluz cênhz tso đêx pangs pangx tênhz nhangz ntơưv Krông Nô haz Chư Jut

10/11/2016 14:01 G11T+7

Chor hnuz đhâu, sâuv thangx tsangv xar Buôn Choah, Đưc Xuên, Đăk Nang, Đăk Drô (Krông Nô) haz xar Tâm Thăng (Chư Jut), nangs hluz ntêr cênhz tso đêx hur pangs pangx tênhz Buôn Tua Srah haz pangs pangx tênhz Buôn Kuôp tưz nhangz yênhx puô ha blêx, kôngz, hlôngl zus njêl đrul ntâu qơư nênhs nhoz chông tsuv tsar tu, pôngz pangx tênhz, đêx sir zôngv… Pêx xinhv luz nênhx los six txov nhêv.

Mênhx pêv, xangv txus hnuz 7/11, xar Buôn Choah muôx  khangv 150ha blêx, 15ha kôngz lông, 50 hlôngl zus njêl mangs cxuôv hav; xar Đưc Xuên mangs nhangz 86 ha blêx; xar Đăk Năng mangs nhangz khangv 60ha; Nâm N’Dir mangs nhangz 15 ha haz xar Đăk Drô mangs cxuôv hav 23 ha blêx haz kôngz lông cxuô zangv. Ntơưv xar  Tâm Thăngr, xangv txus hnuz 6/11, đêx hluz nhangz 1 ha phưx txoz, 4 ha cax  phê, 1 ha pangs đêx haz  2 luz tsêr zuôr nhangz; ntâu hlôngl njêl sâuv đêx lux Sêrêpôk mangs yôngz.

Đêx nhangz tsêr pêx xinhv nhoz jos Buôn Choah

Pangz cưur hôs pangz pêx xinhv uô moz

Ntâu angr kôngz lông ntơưv xar Tâm Thăng mangs tsâu đêx. Ảnh: Hương Thơm

23 ha blêx haz kôngz lông cxuô zangv nhoz xar Đăk D’rô mangs cxuôv hav viv đêx nhangz

Ntâu hlôngl zus njêl pêx xinhv xar Buôn Choah mangs đêx hluz yôngz

Văn Tâm

2,140
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.