Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mih têh n’hanh pơk dak wâl măy ŭnh mpanh dak lip ta Kông Nô n’hanh Čư Jŭt

10/11/2016 14:01 G11T+7

Tâm ăp nar mhe aơ, ta ăp xă Buôn Choăh, Ðức Xuyên, Dak Nang, Dak Drô (Krông Nô) n’hanh xă Tâm Thắng (Čư Jŭt), mih jŏ nar đah nau kan pơk dak tâm nglau dak Wâl măy ŭnh mpanh Buôn Tua Srah n’hanh Wâl măy ŭnh mpanh Buôn Kuôp lĕ iơh âk ngăn ba lŏ, tuh mbo, ndrung rong ka n’hanh ngih wâl bon lan mô hôm gĕh ŭnh dŏng, dak ngêt… Nau rêh bon lan abaơ jêr jŏk ngăn.

Tâm nĕ, kơp tât lơ 7/11, xă Buôn Choăh gĕh neh tăm ăp ntil tơm dak bŭk tâm 150 hec ta ba lŏ, 15 hec ta tuh mbo, lơ 50 ndrung rong ka; xă Ðức Xuyên dak bŭk tâm 86 hec ta ba lŏ; Dak Nang dak bŭk tâm 60 hec ta; Nâm N’Dir dak bŭk tâm 15 hec ta n’hanh xă Dak D’rô dak bŭk 23 hec ta ba lŏ n’hanh tuh mbo ăp ntil. Ta xă Tâm Thắng, kơp tât lơ 6/11, dak lip bư bŭk du hec ta tiêu, 4 hec ta ca phê, du hec ta ntu rong ka n’hanh 2 mlâm wâl dăch dak bŭk; âk ndrung rong ka ta dak Kroong dak leo du.

Dak lip tât tâm wâl bon lan ta xă Buôn Choăh

Phung kơl bon lan kơl bu nuyh bon lan ji kop

Âk neh tăm ăp ntil tơm bu nuyh bon lan xă Tâm Thắng lĕ dak lip. Ảnh: Hương Thơm

23 hec ta ba lŏ n’hanh tuh mbo ta xă Dak D’rô dăch khĭt yor bŭk dak

Ăp ndrung rong ka bu nuyh bon lan xă Buôn Choăh dak lip iơh lĕ

Văn Tâm

2,139
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.