Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wâl prung ca phê jêh pĕ bư bő ntŭk rêh

25/11/2021 10:04 G11T+7

Ta ăp nar abaơ, bu nuyh bon lan tâm lam n'gor dôl pĕ play ca phê năm 2021. Lam n'gor abaơ dôl gĕh rlau 131.000 hec tar neh tăm ca phê, klăp mĭn lah tâm nau 2021 gĕh tâm 332.040 tân.

Yor nĕ, abaơ jêng tâ "joi sa" bơh ăp wâl prung ca phê. Tĕng gĭt saơ, gĕh âk wâl prung ca phê mô uănh kh'lay nau kan mât mray ntŭk rêh; gĕh âk nh'huk, bô iơh n'hanh sêk năm nâm nar, bư roh n'hâm suan săk jăn bu nuyh bon lan rêh bơh pĭt. Âk wâl prung ca phê nkra dăch trong têh 14, trong têh n'gor, nh'huk âk bư ngo măt trong hăn, nĕ klach ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh.

Wâl prung ca phê ta xă Quảng Sơn (Dak Glong) nh'uk bêng ntŭk

Ăp wâl prung măng nâm nar, mô klach bő ma ntŭk rêh

Thuận An (Dak Mil) jêng xă gĕh âk wâl prung ca phê tâm bon lan

Du wâl prung ca phê ta xă Quảng Phú (Krông Nô)

Ăp n'gâng kan n'hanh ăp n'qual ngăch ntĭm n'kah ăp wâl prung ca phê pah kan ân di nau kan mât mray ntŭk rêh, gơi gĕh nau đăp mpăn n'hâm suan săk jăn ma bu nuyh bĭt rdeh n'hanh ăp bu nuyh rêh bơh pĭt wâl prung ca phê; kuh prăk ăp bu nuyh bư gĕh nau tih.

  Mai Anh

730
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.