Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxơưx tiz zưv nangz thâur yuôx por vêv kôngz lông

14/04/2022 10:06 G4T+7

Nôngz nhôngl đhâu, sâu, xưv lir ntơưv nagz, thâur yuôx por vêv kôngz lông (BVTV) ntơưv pêx xinhv nhoz hur xênhr tsinhv tsi tâu lo uô trơưs cui đinhs, tsinhv cxơưx tưz zưv uô ô nhiêmr môi trươngx.

Thâur ntiv yuôx por vêv kôngz lông tsuôk tangs por leiv luôv lus ntơưv chor cêr môngl thangx tsangv uô kôngz lông

Lo pâuz, nôngz nhôngl đhâu, canr bôx, nganhx, đoanx thêv nhoz trôngx qơư tưz kruôz ntuôl lus sâu, xưv lir cxuô zangv nangz thâur nuôr.  Chor thôngz ntiv nangz, thâur yuôx por vêv kôngz lông tưz lo tso ntơưv chor tax đrăngs, thangx tsangv uô nox. Tangz sis, iz cxa pêx xinhv tsinhv por tsês luôv lus, ntâu yangx sâuv hangr lax, vangx, têz.

Nangz, thâur por leiv tov đrâu thông ntiv jac ntơưv xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa)

Muôx têx tus nênhs tsuôk yuôx tangs tsinhv por leiv nangz, thâur trâu hur pangl đêx los sis cưx đêx, hangr đêx… Kror nuôr, tưz haz zuôr muôx ngui cơ ô nhiêmr môi trươngx angr, cxuôv hav txus đăngs jul ntơưv pêx xinhv. 

Pêx xinhv nhoz jos Jang Bơ, xar Trường Xuân (Đăk Song) por leiv thâur ntiv yuôx por vêv kôngz lông luôv lus tov têz cax phê

Trường Thịnh

497
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.