Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R' vê n'dŏk dak si krih tu ndrŭng bu vĭt

14/04/2022 10:06 G4T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan sŏk n'dŏk, su n'dŏk bu vĭt tă bơh dŭng kao su, n'dŏk dak si krih tu ndrung bơh bu nuyh bon lan ta ăp ntŭk tâm n'gor e hŏ dơi bu pah kan di tĕng nau ntĭm, gĕh âk ntŭk bu vĭt bư bâ ntŭk rêh.

Glon dơm dak si krih tu ndrŭng bu vĭt ăp ntŭk ta trong hăn luh bư mir

Dơi gĭt, tâm ăp năm lĕ lăn, ăp m'bŭch kan, ăp phung kan ta ăp n'qual lĕ mbơh ntĭm nau kan sŏk n'dŏk, su n'dŏk aơ. Ăp ntŭk dơm n'dŏk dak si krih tu ndrŭng dơi bu dơm ta ăp ndrênh, ntŭk bư mir. Khă nĕ, gĕh âk bu nuyh bon lan hôm dah ŭch vĭt n'dŏk, nkhŭt n'dŏk ta ndrênh, ta vươn, mir.

N'dŏk, dŭng kao su bu vĭt bơh pĭt ntŭk dơm n'dŏk ta xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa)

Tâm nĕ gĕh âk bu nuyh jêh krih dak si lĕ klŭp ntô, dŭng dak si tâm ntu dak mô rĭ bŏng dak hoch, n'hor dak...Nau aơ, dôl bư bâ ntŭk rêh, bư bâ dak, bư roh n'hâm suan bu nuyh bon lan.

Bu nuyh bon lan ta bon Jang Bơ, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) vĭt glon dak si krih tu ndrŭng ta ntu ca phê

Trường Thịnh

496
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.