Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh nau di ngăch mbơh ntĭm n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19

21/10/2021 10:07 G10T+7

Tâm ăp khay lĕ lăn, ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, n'qual tâm n'gor ngăch pah kan, n'hao tay nau ntĭm, mbơh nau n'hêl tâm nau pah kan n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19.

N'gâng kan Tư pháp ndâk njêng n'hanh nkra săm bŭt tài liệu, pă săm bŭt rŏ, săm bŭt rlôn joi gĭt ăp ntil nau n'hêl pháp luật ta nau kan n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19 tât ta ăp ntŭk tâm bon lan ta n'gor, Ủy ban bon lan ăp xă, phường, bon jẅ n'hanh ăp thôn, buôn, bon, tổ dân phố n'hanh bu nuyh bon lan... Ăp n'gâng kan truyền thông n'hao mông kan, ntil nau kan, mbơh ntĭm n'jrăng, n'gang nau ji tưp tât ta bon lan. Âk n'qual dŏng loa mbơh nau kan, loa di động mbơh ntĭm nô nau, nau gĕh n'hanh nau n'hêl n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19 tât ta ăp thôn, bon.

Nanô, áp phích mbơh ntĭm nau kan n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19 dơi bu mpơl ta ăp trong tĕng nau mbơh dơh dăch, tâm di ma nau kan

Săm bŭt tài liệu, săm bŭt rŏ, săm bŭt rlôn n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19 dơi pă tât ta ăp wâl tăch drăp, bu nuyh bon lan

Loa di động dơi kan bộ ta ăp n'qual dŏng gơi mbơh ntĭm pháp luật n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19 tât ta ăp thôn, bon

 H’Mai

3,404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.