Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pit in trong rdeh, trong bu hăn jâng gơi tăch r'văt drăp

23/12/2021 10:05 G12T+7

Ta ăp khay lĕ lăn, nô nau pit in trong rdeh, trong bu hăn jâng tâm lam n'gor hôm e âk. Âk r'năk bu nuyh bon lan "mô klach rĭ aơ dah ŭch dŏng" trong bu hăn jâng gơi tăch r'văt drăp, nkân rdeh bư gĕh nau mô đăp mpăn ma bu nuyh hăn ta trong.

Bu nuyh r'văt, bu nuyh tăch drăp pit in trong bu hăn jâng, trong rdeh ta trong pe mpeh Sùng Ðức, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa)

Khă dơi bu nkah lah, nhŭp kuh ăp tâ, nô nau pit in trong aơ ơm gĕh nao nao ta ăp nar. Tâm nĕ, gĕh ăp ntŭk bu rbŭn ta chợ, dăch ntŭk rêh mô rĭ ta trong ăp bon jê, trong pe, trong puăn mpeh..., bu nuyh tăch drăp pit in trong rdeh, trong bu hăn jâng gơi tăch r'văt drăp.

Bu nuyh bon lan in trong rdeh, trong bu hăn jâng ta wâl chơ Quảng Tín (Dak R'lâp)

N'gâng kan bri dak ăp n'qual, ăp m'bŭch kan ngăch ndâk nau kan nkah lah, nhŭp kuh prăk gơi mô hôm gĕh nô nau pit in trong rdeh, trong bu hăn jâng gơi bư trong hăn aơ dah, mât kloh uĕh, đăp mpăn ma bu nuyh bon lan hăn ta trong.

Tăch r'văt drăp ndơ pit in trong hăn ta xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong)

Mai Anh

657
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.