Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsi tu zus tsax cxu tso yangr

16/12/2021 09:32 G12T+7

Nhis nuôr, muôx ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr tsinhv tox tsongs zus tsax tso yangr xưs li tuv, yik, buô, đêr…

Pêx xinhv jos Ting Wer Đăng, xar Đăk Ha (Đăk Glong) zus nhux tso yangr

Chor chuôz zis zus tsax tsinhv zâu tsơưs, tso yangr los sis guôx poz jangz poz juôr uô jê tsêr nhoz, tsi bov đamv vêv xinhz môi trươngx, uô tsi jông, cxuôv hav txus đăngs jul ntơưv tiz nênhs, uô ngui cơ tai nans zos thông trâu nênhs tâul cêr…

Tsôngv box xar Quảng Khê (Đăk Glong) zus yik ntơưv thangx tsangv tiz nênhs nhoz

Nguên nhân mas zos cor cangv, điêux ciêns cinh têr tsi txâus chia uô guôx los sis cor cangv tso tsi tâu lo ntơưv iz cxa minhx cxưx. Viv li, pêx xinhv tsuv tso tsês chor cor cangv tsi jông nuôr. Chinhr cuênx trôngx qơư tsuv has tsi tsês, pangz pêx xinhv pâuz mênhx đuô lus cir thuôx zus tsax, bov đamv vêv xinhz, por vêv đăngs jul haz môi trươngx.         

Tinhx tsangx zus buô tso yangr tsi bov đamv vêv xinhz haz môi trươngx tsinhv your ntâu

Mai Anh

763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.