Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô dơi mât rong mpô mpa mbơk bơh tach

16/12/2021 09:32 G12T+7

Abaơ, gĕh âk r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor hôm e mât rong mpô mpa mbơh bơh tach gĕh ndrôk, rpu, be, sur, so...

Bu nuyh bon lan bon Ting Wer Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) rong ndrôk mbơk bơh tach

Âk r'năk mât rong iê, mbơk mpô mpa bơh tach mô rĭ nkra ndrung mô saơ uĕh n'hanh dăch wâl, mô đăp mpăn kloh uĕh ntŭk rêh, bư gĕh nau bő, bư roh n'hâm suan săk jăn, bư gĕh nô nau bu nuyh bĭt rdeh tom mpô mpa...

Bu nuyh bon lan xă Quảng Khe (Dak Glong) mât rong be ta ntŭk rêh bu nuyh bon lan

Nô nau bư gĕh nau mô di aơ yor lah nau mơng, nau wăng sa mô tŏng nĕ mô gĕh prăk nkra ndrung rong mpô mpa. Yor nĕ, bu nuyh bon lan chơ lơi nau mơng mât rong mpô mpa kơt aơ. N'gâng kan bri dak ăp n'qual ngăch ndâk nau pah kan nkah, kơl ntĭm bu nuyh bon lan gĭt tay kĩ thuật mât rong, mât mray kloh uĕh ntŭk rêh, mât mray n'hâm suan n'hanh ntŭk gŭ.

Nô nau rong sur mbơk bơh tach bư bő ntŭk rêh abaơ hôm e âk ơm

Mai Anh

686
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.