Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsi lo tưx hlê hangx cangz, nzaix thair chi kror muôl

26/05/2022 10:34 G5T+7

Nôngz nhôngl đhâu, chia zôngx ziv môngl lus, sinh hoax cxuô nuz, iz can tsêr nênhs uô nênhx nhoz oz făngz ntul Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu chor hênhx Cư Jut, Ðăk Mil, Ðăk Song tưz tưx hlê langx cangz, nzaix thair chi kror muôl cêv cêr. Ntơưv chor qơư hlê tsi muôx tênhz chik, bangv tơư kra haz cêr ưu tiên trâu nênhs môngl cư tơư. Zos li, nênhs tsangr yêz môngl đhâu ntơưv nuôr los six langx seiz shuôs haz xưv lir thâuv muôx tiz nênhs hlang cêr, cxơưx tiz zưv tai nanx zos thông.

Lưx lươngs tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư tsuv chênhr mangx cxênhz seiz, khu, xưv lir tinhx tsangx cxuôv cangz cêv, hlê langx cangz tangr, krêz cêr sâuv Têz qơưs cêr 14.

Iz phênhv nzaix thair chi kror muôl tso cêv cêr ntơưv thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) mangl hlê, krêz cêr môngl lus đhâu cêr

Langx cangz sâuv Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Đăk Gằn (Đăk Mil) mangl pêx xinhv hlê chia cxuz angr

Pêx xinhv tsinhz nangv ntul cêr, plơưr cêr ntơưv iz cxa  qơư mangl nhias hlê langx cangz chia muôs zuôr langx luôv

Y Sơn

360
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.