Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô dơi dah ŭch doh loih n'king bơh pĭt trong, loih n'king chrat măt ta trong têh Bri dak 14

26/05/2022 10:34 G5T+7

Ta ăp khay lĕ lăn, gơi nơih luh lăp, rêh ôi mhau, âk r'năk bu nuyh bon lan rêh bar đah trong têh Bri dak 14, ntŭk trong ta ăp n'qual Čů Jŭt, Dak Mil, Dak N'Soong dah doh loih tôn n'king bơh pĭt trong, loih n'king chrat măt tâm klang trong. Ta ăp ntŭk bu doh mô gĕh ŭnh tín hiệu, ntŭk bu nchih ntĭm trong hăn ma bu nuyh hăn jâng. Yor nĕ, bu nuyh bĭt rdeh găn ta trong aơ jêr ngăn uănh trong n'hanh jêr daih ti bĭt lah gĕh bu nuyh găn trong, nĕ klach ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh.

Ăp m'bŭch kan, n'gâng kan bri dak ta ăp n'qual aơ ngăch tât ksiêm, nkra tay, nhŭp kuh nô nau bu doh loih tôn n'king bơh pĭt trong, loih n'king chrat măt, pơk trong hăn mô saơ di ta trong têh Bri dak 14.

Du ntŭk loih n'king chrat măt tâm klang trong ta bon jê Ea T'ling (Čů Jŭt) bị doh, bư trong găn luh lăp bar đah

Loih n'king bơh pĭt trong têh Bri dak 14, ntŭk găn ta xă Dak Gân (Dak Mil) gĕh bu nuyh bon lan doh gơi bư trong rdeh rdeng nkhŭt neh

Bu nuyh bon lan in pĭt trong, ta klang trong ta ăp ntŭk bu doh Klach gĕh nau tât yor doh loih n'king bơh pĭt trong gơi tăch r'văt drăp

Y Sơn

321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.