Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khai thac poz jêz luôv lus ntơưv Đăk R’moan

02/06/2022 10:35 G6T+7

Nôngz nhôngl đhâu, sâuv thangx tsangv xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa), tinhx tsangx khai thac poz jêz tưx nhiên muôx tơưv ntâu. Ntâu kror qơư khai thac poz jêz uô hlôngr txangr tox trôngz, tho kror tuô minx xinhz txoz, ô nhiêmr môi trươngx trâu chor tsêr nênhs pêx xinhv nhoz iz puôl ndil. Yêz thâux poz jêz uô ntâu ntu cêr môngl lus poz. Viv li, chinhr cuênx trôngx qơư, lưx lươngs tsưc năng tsuv seiz shuôs tsi tsês, kruôz has haz muôx biênx phap bluô chor car nhênhs, tsov cưv khai thac poz jêz sâuv thangx tsangv.

Pâuz tâu, nuz 22/10/2018, UBND xênhr Đăk Nông tưz ban hanhx Cuêt tinhv  1661/QĐ-UBND lus sâu ntơưr phương anr por vêv khoangr sanv tsi tâu khai thac sâuv thangx tsangv xênhr. UBND xênhr cuôs thơưx chox cxuô xar, hênhx, đrôngl cxiz chênhr hâux lưv sox seiz, yơưz phơưz chor khai thac cxuv chei khoangr sanv sâuv thangx tsangv cangr. Zos trôngx qơư tưs chia muôx chor khai thac poz jêz cxuv chei mas tsuv lênhs tsach nhiêms uô ntêx cxênhx saz đuô.

Tho tuô minx khai thac ntơưv kror poz jêz jos Tân Lợi, xar Đăk R’moan

Juv poz jêz ntâu uô ô nhiêmr môi trươngx, cxuôv hav luz nênhx pêx xinhv iz puôl ndil

Uô tsêr khai thac poz jêz ntơưv jos Tân Lợi, xar Đăk R’moan

Trường Thịnh

477
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.