Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk ntŭk bu sŏk lŭ ta Dak R'moan

02/06/2022 10:35 G6T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, tâm lam xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa), nô nau bu sŏk lŭ gĕh âk nau jêr. Âk ntŭk bu sŏk lŭ bư r'gâl neh ntu, khoer rtoh mìn têk tôr, bư bâ ntŭk rêh ma ăp r'năk bon lan bơh pĭt. Rdeh rdeng lŭ bư iơh âk trong hăn. Yor nĕ, n'gâng kan bri dak xă, ăp m'bŭch kan ngăch ndâk nau hăn ksiêm, lah n'hanh kuh ngăn ngăn ăp bu nuyh, ăp phung kan sŏk lŭ tâm xă.

Dơi bu n'kôch ân gĭt, lơ 22/10/2022, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong lĕ trŭnh Nau n'hêl 1661/QÐ-UBND tâm nau kan mât ndu ndơ gĕh tâm neh mô hŏ dơi bu sŏk tâm lam n'gor. Ủy ban Bon lan n'gor đă kô ruanh ăp xă, n'qual, bon têh n'hao nau kan ksiêm, mât nô nau bu sŏk ndu ndơ tâm neh. Lah gĕh bu sŏk lŭ tih n'qual nĕ dơn nau tih ma kô ruanh klơ.

Khoer rtoh mìn sŏk lŭ ta ntŭk bu sŏk lŭ thôn Tân Lợi, xă Dak R'moan

Kĭn rhăch lŭ bư bâ ntŭk rêh, bư gĕh nau mô uĕh tât ta nau rêh bu nuyh bon lan bơh pĭt

Ndâk jay sŏk lŭ ta thôn Tân Lợi, xă Dak R'moan

Trường Thịnh

426
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.