Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khai thac poz jêz tsi lo tso chei ntơưv Krông Nô

30/12/2021 10:09 G12T+7

Nôngz nhôngl đhâu, ntâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv chor xar Ðăk D’rô, Buôn Choáh, Nam Ðà haz thix trânr Ðăk Mâm (Krông Nô) khai thac poz jêz tsi lo tso chei ntơưv chor thangx tsangv kror tsuô hluôr tơưk Krông Nô chia uô vâts liêus cxiv tsang.

Yêz công nông, yêz đôs chêr thâux poz jêz nhangr đhâu sâuv ntu cêr môngl lus đhâu xar Buôn Chóah-Đăk D’rô

Hax đôngx nuôr muôx cxuô nuz, chor yêz công nông, yêz đôs chêr thâux poz jêz nhangr đhâu môngl lus sâuv chor cêr môngl lus đhâu xar tangz sis tưz tsi mangl lưx lươngs tsưc năng cxênhz tangr, xưv lir. Khai thac poz jêz tsi tangs cxuôv hav txus môi trươngx tưx nhiên, pôngz nguônx taix nguên thiên nhiên mas tsiv uô pôngz canhv cuan, môi trươngx đias tsât thangx tsangv trôngz hluôr tơưk thuôx Công viên đias tsât tangs nro UNESCO Ðăk Nông.

... khai thac poz jêz ntơưv thangx tsangv kror tsuô trôngz hluôr tơưk Krông Nô, thuôx Công viên đias tsât tangs nro UNESSCO Đăk Nông

Nganhx tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư tsuv cxiz chênhr cxênhz yuôx, kruôz ntuôl chia pêx xinhv trôngx qơư tsi khai thac khoangr sanv tsi tso chei; cênhz xưv lir hanhx vi khai thac poz jêz tsi tso chei ntơưv chor thangx tsangv kror tsuô trôngz hluôr tơưk Krông Nô. 

...tso uô yênhx pơưk poz jêz chia uô vâts liêus cxiv tsang

Y Sơn

879
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.