Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sŏk lŭ mô di ta Krông Nô

30/12/2021 10:09 G12T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, âk bu nuyh bon lan ta ăp xă Dak D'rô, Buôn Choăh, Nam Ðà n'hanh bon jê Dak Mam (Krông Nô) dah ŭch sŏk lŭ mô di ta ăp mpeh trôm lŭ yôk ŭnh Krông Nô gơi dŏng nkra ngih wâl.

Rdeh kang, rdeh độ chế dah ŭch reng lŭ dŭt âk nchuăt ta trong hăn xă Buôn Choăh - Dak D'rô

Nô nau sŏk lŭ aơ dơi bu joi sŏk ăp nar, ăp rdeh cang, rdeh độ chế dah ŭch rdeng lŭ hăn ta trong lah mô saơ m'bŭch kan bri dak ksiêm, nhŭp kuh. Nau kan sŏk lŭ aơ bơh đah bư roh nau uĕh ntŭk bri, roh ndu ndơ ta neh lah hôm bư mô uĕh bri, ntŭk neh ntu ta mpeh yôk ŭnh tâm Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong.

...n' hanh sŏk lŭ mô di ta mpeh trôm lŭ yôk ŭnh Krông Nô, tâm Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong

M'bŭch kan, n'gâng kan bri dak ngăch n'hao nau kan hăn ksiêm, mbơh ntĭm bu nuyh bon lan mô dơi sŏk lŭ; jêh rĭ nhŭp kuh ngăn ngăn phung sŏk lŭ mô di ta ăp mpeh trôm lŭ yôk ŭnh Krông Nô.

...sŏk rdeng tât ta wâl gơi dŏng nkra ngih wâl

Y Sơn

831
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.