Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm mhe mât bu nuyh gĕh nau ji Covid-19 ta wâl

17/03/2022 14:02 G3T+7

Lơ 14/3, Bộ Y tế lĕ Trŭnh nau kan mrô 604 ndrel nau ntĭm mât bu nuyh gĕh nau ji Covid-19 ra.

Tĕng nau ntĭm mhe aơ, nau kơp lâm sàng bơh bu nuyh gĕh nau ji Covid-19 săm ta wâl dơi bu trŭnh tay nau kan mhe "Lah bu nuyh gĕh nau ji Covid-19 dơi ăp m'bŭch kan khăm, săm nau ji khă nĕ mô hŏ băh nau ji Covid-19 n'hanh kơp di mât ta wâl dơi bu njŭn tay ta wâl gơi săm ân băh nau ji".

Bơh đah nĕ, nau ntĭm tĕng nau Trŭnh mrô 604 gĕh tay nau kan "Mbơh nô nau y tế" đah bu nuyh F0 dôl săm nau ji ta wâl. Tâm nĕ, FO mô rĭ bu nuyh mât chăm mbơh ân trạm y tế xă, phường mô rĭ m'bŭch kan mât bu nuyh F0 ta wâl... tĕng nau ntĭm gai ăp n'qual: Săk jăn năm deh bu nuyh tưp nau ji, nar dơi bu kơp gĕh nau ji tưp Covid-19, bu nuyh dơi bu mât ta wâl, nar dŭt cách ly, săm nau ji ta wâl.

Bu nuyh F0 săm nau ji ta wâl dơi bu sŏk mẫu xét nghiệm âm tính mơ dơi bu kơp băh nau ji

Ăp ntil ndơ dŏng ma bu nuyh F0 săm nau ji ta wâl:

Nhiệt kế; Máy uănh SpO2 (lah gĕh); Siăm put muh măt y tế; Ndơ dŏng tho ti; Ndơ dŏng bă bă; Thung dơm n'dŏk tâp tưp gĕh ndrôp.

Rdeh luh lăp: Ðiện thoại, mrô điện thoại m'bŭch kan y tế (trạm y tế, n'gâng kan y tế quận, n'qual, n'gâng kan rdeng bu nuyh hăn cấp cứu,  nai dak si, tổ ôp nô nau tâm bon lan, tổ pah kan ngăch, wâl dak si...).

Bu nuyh kan y tế bon jê Ea T'Ling (Čů Jŭt) mbơh nau ntĭm săm nau ji ân ma bu nuyh gĕh nau ji Covid-19

Dak si săm nau ji ta wâl r'năk sa rơm lah gĕh bu nuyh F0:

Dak si ngêt trŭnh ji kop ma bu nuyh têh: viên 500mg; Paracetamol ân kon se (tĕng năm n'hanh tĕng jâk kí): gói bột mô rĭ cốm ndrel ma hỗn dịch ngêt viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, 325mg, 500mg. Dung dịch bư tâm ban điện giải: Oresol, dŭng ngêt gĕh tay dak, chất điện giải bă bă. Dak si ngêt trŭnh siĕk (tĕng triệu chứng): Dak si dơi bu nkra tă bơh n'ha si, mô rĭ dak si ngêt trŭnh siĕk mô rĭ trŭnh siĕk n'hanh ma kháng histamin... Dak si iĕt ta trôm muh: Natriclorua 0,9%, tŏng dŏng tâm 5 - 7 nar. Dak so ngêt săm nau ji ơm tĕng nau ntĭm ngêt ân ma bu nuyh gĕh nau ji (lah ŭch, dŏng ngêt tâm 01 - 02 pơh).

Bảo Ngọc

861
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.