Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntĭm săm bu nuyh F0 ta wâl

24/02/2022 15:32 G2T+7

Tĕng nau ntĭm bơh Bộ Y tế, F0 cách ly, săm ta wâl gŭ ngai 2 met đah bu nuyh êng, mô dơi ngêt sa ndrel, mô gĕh dŏng hệ thống điều hòa ndrel ma ăp jrô bă bă... Ân bu nuyh gĕh nau ji gŭ ta jrô bêch n'hanh wâl ĕk chrach êng. Lah mô gĕh jrô êng, r'năk tâm pă ntŭk gŭ ân dima bu nuyh F0.

F0 cách li, săm nau ji ta wâl mô dơi ngêt sa ndrel bu nuyh bă bă, mô dơi thơ luh ta ntŭk cách ly n'hanh mô dơi tâm mâp ma bu nuyh bă bă... F0 sŏk ndơ dŏng ngêt sa êng, uĕh ngăn ngên lah dŏng ndơ dŏng du tâ; tho siên n'hoi ma dak duh n'hanh ka bu; tho siên n'hoi êng ta jrô...

Bu nuyh kan y tế bon jê Ea T'ling (Čů Jŭt) tât ta wâl nchih hồ sơ mbơh ntĭm mât mray n'hâm suan ân ma bu nuyh tưp Covid-19

Gơi n'gang nau tâm tưp, ăp bu nuyh rêh ndrel tâm r'năk bư tĕng nau bu ntĭm aơ: Cách ly bu nuyh gĕh nau ji đah ma ăp bu nuyh bă bă; Tho ti nao nao; Put mbung, dŏng njrom ti ân di; Tho ân kloh ndơ dŏng ngêt sa gơi n'gang nau tâm tưp; Tho ntŭk gŭ ân kloh; Pih tho ndu ndơ dŏng ân di; Mât n'dŏk n'hanh dịch tiết ân di...

Ăp m'bŭch kan, bu nuyh kan tât khâl, ân ndơ ma bu nuyh F0 săm nau ji ta wâl ta bon N'Jŭt, xă Quảng Tân (Tuy Ðức)

Lah dak si săm nau ji, tĕng nau ntĭm bơh Bộ Y tế gĕh: Dak si săm trŭnh ji kop, trŭnh nau ji gĕh Paracetamol. Dak si kháng virus, săch r'văt ăp ntil dak si aơ: Favipiravir 200 mg, 400 mg (viên).Molnupiravir 200 mg, 400 mg (viên). Dak si n'gang môr corticosteroid sĭk ngêt: Dexamethason 0,5 mg (viên nén).Methylprednisolon 16 mg (viên nén). Dak si n'gang kât m'ham sĭk ngêt: Rivaroxaban 10 mg (viên).Apixaban 2,5 mg (viên).

Quốc Sỹ

717
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.