Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

1000 ntâu thanh niên Đăk Nông môngl uô tuz trok

17/02/2022 10:21 G2T+7

Tangs cil 16/2, cxuô trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tưz iz tuôv cxix tsov cưv Lêr zos nhênhx tuz trok shông 2022, xangz 1000 ntâu thanh niên ưu tur môngl uô hâux lưv tuz trok por vêv Têz qơưs.

Lêr zos nhênhx tuz trok ntơưv chor hênhx, đrôngl uô hur không khir trang tsongs, chênhr mangx, bov đamv an toanx tiv zix hur ntu cangz moz Covid-19 muôx ntâu. Hênhx Cư Jut, zos cangz moz Covid-19 thuôx câp đôs 3 mas tsi tsov cưv lêr zos nhênhx tuz trok.

Ban chiv hui Cuân sưs đrôngl Gia Nghĩa yangv đênhr saz thanh niên Hờ A Sà-jos Đăk Tân, xar Đăk Nia uô ntêx môngl uô tuz trok

Thanh niên ntơưv xênhr môngl uô tuz trok muôx ntu shông txix 18-25 shông; đăngs jul zangv 1 haz 2 txir muôx 50%; yangx 99% muôx trinhx đôs cơưv THCS tror sâuv; muôx 11 thanh niên cơưv tangs cao đăngv, đaix hocx, trung câp; 100%; yangx 50% thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư. Minhx cxưx nhoz ntơưv qơư M’Nông muôx 170 lênhx; Mạ 25 lênhx; Ê đê 13 lênhx...

Thanh niên đrôngl Gia Nghĩa môngl đhâu qox cuang vinh môngl uô tuz trok uô hâux lưv cuân sưs

Chor thanh niên zuôr uô hâux lưv tuz trok ntơưv chor đơn vix thuôx Bôx đôix Biên phongx xênhr, Công an xênhr,  Cuân đoanx 3 (Bôx Cuôr phongx), Lưr đoanx 280 (Cuân khu 5), Bôx Chiv huy Cuân sưs xênhr.

Trung đoanx 994 tưz uô jông hâux lưv bangx mô hinhx cơưv shuv pangz mangx hâux lưv kra shuv jê 500 tuz trok yaz

Phan Tân

573
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.