Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rlau 1.000 bu ndăm Dak Nong lăp bư ka han

17/02/2022 10:21 G2T+7

Ôi lơ 16/2, ăp n'qual tâm lam n'gor Dak Nong ndâk lĕ r'ngôch Rbŭn jao dơn ka han năm 2022, njŭn rlau 1.000 bu ndăm kloh uĕh lăp bư ka han mât Bri dak.

Rbŭn jao dơn ka han ta ăp n'qual, bon têh dơi ndâk kan têh uĕh, ngăch, đăp mpăn gơi n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19 dôl gĕh nau jêr. Kơp êng n'qual Čů Jŭt, yor nau ji tưp Covid-19 cấp độ 3 nĕ mô ndâk nau rbŭn jao dơn ka han.

N'gâng kan ntĭm gai Tâm lơh bon têh Gia Nghĩa khâl n'hưch nuih n'hâm bu ndăm  Hờ A Sà, thôn Dak Tân, xă Dak Nia lăp bư ka han

Bu ndăm n'gor lăp bư ka han dơi bu sŏk ntơm 18 - 25 năm, n'hâm suan dăng kơp loại 1 n'hanh 2 gĕh 50%; rlau 99% gĕh nau nti dŭt wâl săm bŭt gưl II; gĕh 11 bu ndăm nti dŭt cao đẳng, đại học, trung cấp; 100%; rlau 50% bu ndăm bu nong iê bu nuyh tơm. Kơp êng bu ndăm Bu Nong tơm gĕh 170 nuyh; Mạ 25 nuyh; R'đe 13 nuyh...

Bu ndăm bon têh Gia Nghĩa găn ntung vinh quang lăp bư ka han nti tâm lơh

Ăp bu ndăm dơi lăp bư ka han ta ăp mpôih Ka han Mât n'har bri, Kông an n'gor, Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng), Lữ đoàn 280 (Quân Khu 5), Mpôih ka han Ntĭm gai Nau tâm lơh n'gor.

Trung đoàn 994 pah kan uĕh nau kan rơm ntil nau kan nti ren ân ma dăch tât 500 ka han mhe

Phan Tân

582
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.