Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shuv xinhz cheix yêz mair, tsi ntông mov bov hiêmv tsinhv muôx ntâu

02/12/2021 09:15 G12T+7

Nôngz nhôngl đhâu, ntơưv chor thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz hur xênhr, shuv xinhz tsi tâu txâus shông tsinhv cheix yêz mair phân khôir saz, tsi ntông mov bov hiêmv (MBH) thâuv cheix yêz tsinhv muôx ntâu.

Ntâu shuv xinhz cơưv cxênhx II nhoz xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) tsangr yêz mair tangz sis tsi ntông mov bov hiêmv

Chor cưr tsinhv zâu tangz sis yangr yêz mair phân khôir saz

Nênhs lâul tsi ntông mov bov hiêmv tangz sis vô tư tsangr yêz môngl lus

Ntơưv ntâu tsêr cơưv cxênhx I, cxênhx II, muôx ntâu lênhx shuv xinhz tsinhv tsơưs shông tsangr yêz phân khôir saz, thâux 2-3 lênhx, tsi ntông MBH, môngl chênhr, txar cêr ngui hiêmv cơưs.Ntâu nav txir has pâuz, viv nav txir mangx môngl uô lax têz, tsi muôx nôngz nhôngl xang tol nhuôs môngl cơưv ntơưr mas tsuv chia nhuôs tsangr yêz mair môngl cơưv ntơưr. Iz cxa tsêr zos chuôz zis txov nhev tsi muôx yêz mas thor chia zus tus nhuôs cênhz mfôngx zưl cheix yêz môngl txus tsêr cơưv. Hos shuv xinhz, ntâu lênhx nor kangz grang MBH; ntâu lênhx tsi kuôr njêx ntông mov, iz cxa tsơưs mas zos nav txir tsi tâu zuôr mas tsi muôx MBH ntâu thâuv cheix yêz môngl lus…

Xangr mas, cxuô cxênhx nav txir, cưs kra ntơưr tsuv zov chênhr đuô haz, has tsi tsês tuz nhuôs tsi tsangr yêz mair thâuv tsi tâu txâus shông. Zos lo chei tsangr yêz muôx mair mas tsuv ntông MBH.  Chor nganhx tsưc năng tsuv cênhz txi tsês chor tsêr kra ntơưr tsov cưv kruôz ntuôl cêr chei, chor cui đinhs an toanx zos thông; bluô hênhr chor nênhs cxoz txiv cxuv chei.      

  A Trư

762
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.