Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se ncho rdeh măy, mô ndô môk n'kăr săk hôm e âk

02/12/2021 09:15 G12T+7

Tâm ăp khay lĕ lăn, ta ăp mpeh ngai, mpeh vêch tâm lam n'gor, nô nau kon se mô hŏ tât năm bĭt rdeh phân khối têh, mô ndô môk n'kar săk bĭt rdeh nchuăt rŏ trong hôm e âk.

Âk kon se nti săm bŭt gưl II ta xă Dak Ngo (Tuy Ðức) bĭt rdeh măy mô ndô môk n'kar săk

Kon se hôm e iê năm khă nĕ bĭt rdeh phân khối têh

Bu nuyh têh mô ndô môk n'kar săk bĭt rdeh hăn rŏ rong

Ta ăp wâl săm bŭt gưl I, wâl săm bŭt gưl II, gĕh âk kon se hôm e jê bĭt rdeh phân khối têh, tâm rdeng 2 - 3 nuyh, mô ndô môk n'kar săk, bĭt ngăch, găn trong mô uănh. Âk me mbő n'kôch ân gĭt, yor me mbő  mô rru hăn luh, mô gĕh mông njŭn oh kon hăn nti săm bŭt nĕ khăn păng ân kon khăn păng nơm bĭt êng rdeh hăn nti. Gĕh âk r'năk jêr jŏk mô gĕh rdeh ncho nĕ ncho ndrel ma băl bă bă tât hăn nti săm bŭt. Tâm nĕ kon se nti săm bŭt, âk kon se mô ndjöt môk n'kar săk; âk kon se mô ŭch ndô môk, phung bă bă me mbő e hŏ r'văt nĕ khăn păng mô gĕh môk ndô bĭt rdeh...

Klăp mĭn lah, ăp me mbő, nai ntĭm ngăch mât, ngăch nkah kon se mô dơi bĭt rdeh lah mô hŏ tât năm. Lah dơi bĭt rdeh măy nĕ đă khăn păng ndô môk n'kar săk. Ăp n'gâng kan ngăch pah kan ndrel ma wâl săm bŭt gơi ndâk nau kan mbơh ntĭm luật, ăp ntil nau n'hêl bĭt rdeh rŏ trong tât hăn nti săm bŭt; nhŭp kuh ăp phung kon se mô iăt nau ntĭm gĕh nau tih bĭt rdeh.

  A Trư

717
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.