Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô tar hâux lưv zos tuz tros shông 2017

16/02/2017 13:44 G2T+7

Tangs cis 13/2, cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz tuôv cxix tsov cưv lêr zos tuz tros shông 2017, xang 750 thanhs nhanhs môngs uô nghiar vus cuân sưs.

Lêr zos tuz tros ntơưv cxuô hênhx, thix xar uô muôx hur không khir jông, chênhr mangx haz sai, lo 100% chiv tiêu zos. Hur ntơư, hênhx Krông Nô muôx 100 tus nênhs; Chư Jut: 130 tus nênhs; Đăk Mil: 150 tus nênhs; Đăk Song: 90 tus nênhs; Đăk R’lâp: 110 tus nênhs; Đăk Glong: 50 tus nênhs; Tui Đưc: 55 tus nênhs haz thix xar Gia Nghiax muôx 65 tus nênhs. Shông nuôr, tangs nro xênhr muôx 314 thanhs nhanhs minhx cxưx nênhs tsơưs môngs uô nghiar vus cuân sưs, hur ntơư muôx 110 thanhs nhanhs minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư. Tangs nro chor thanhs nhanhs ntơưv xênhr zuôr uô nhiêmx vus ntơưv chor đơn vix thuôx Bôs Tư lênhs Cuân khu 5, Bôs Chiv hui Cuân sưs xênhr, Bôs đôis biên phongx xênhr, Công an xênhr.

Đôngx chir Cao Hui, XWV, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr khơưs pangx đênhr saz thanhs nhanhs thix xar Gia Nghiar môngs uô tuz tros

Thanhs nhanhs thix xar Gia Nghiar xang fôngx zưs môngs uô nghiar vus cuân sưs

Chuôz zis khơưs pangx, đênhr saz tuz nhuôs uô ntêx six môngs uô nghiar vus cuân sưs

Phan Tân

3,108
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.