Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ jêh kan nau pah kan jao ka han năm 2017

16/02/2017 13:44 G2T+7

Ôi lơ 13/2, ăp n’qual bon têh tâm lam n’gor lĕ ndâk nar rbŭn jao ka han năm 2017, ndơp 750 bu ndăm hăn bư ka kan rơm tâm lơh.

Rbŭn jao ka han ta ăp n’qual, bon têh dơi bu ndâk uĕh, gơnh ngăch, dơi gĕh pah kan 100% nau kan jao. Tâm nĕ, n’qual Krông Nô gĕh 100 nuyh; Čư Jŭt: 130 nuyh; Dak Mil: 150; Dak N’Soong:90 nuyh; Dak Rlâp: 110 nuyh; Dak Glong: 50 nuyh; Tuy Ðức:55 nuyh n’hanh bon têh Gia Nghĩa gĕh 65 nuyh. Năm aơ, tâm lam n’gor gĕh 314 bu ndăm kon bu nong iê bu nuyh hăn bư kan han rơm tâm lơh, tâm nĕ gĕh 110 bu ndăm kon bu nong tâm ntŭk. Lĕ rngôch bu ndăm n’gor hăn bư ka han rơm gtâm lơh ta Mpôi ka han Ntĭm đă tâm lơh 5, Mpôih ka han ntĭm tâm lơh n’gor Ka han mât chai n’har bri, Kông an n’gor.

Wa Cao Huy, NUV, Groi Kô ranh UBBL n’gor ân kao n’hưch nuih nhâm ma bu ndăm bon têh Gia Nghĩa hăn lăp bư ka han

Bu ndăm bon têh Gia Nghĩa ndơp băl hăn bư ka han rơm tâm lơh

Rnăk ân kao, n’hưch nuih nhâm oh kon lor ma hăn bư ka han rơm tâm lơh

Phan Tân

3,096
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.