Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv thôngz trâu jac bê tông nhoz Đăk Glong

08/12/2021 10:33 G12T+7

Shông 2020, hênhx Đăk Glong tưz pangz 258 luz thôngz trâu jac bê tông, đrul tangs nro nhiax jê 360 chơưx nhiax (ntơưv pênhr sưs nghiex nông nghiệp-thủy lợi) trâu chor xar txov nhev tiv zix xưs li Đăk P’lao, Đăk R’măng, Đăk Som…

Chor thôngz lo tso ntơưv ntu cêr tsinhv hur jêx jos haz iz cxa chuôz zis txov nhev tiv zix chia lơưr sâu jac thâuv sir zôngv tangs tso huv qơư cui đinhs.

Pêx xinhv pâuz sâu, tso jac sir zôngv tangs trâu hur thôngz bê tông

Thâuv muôx thôngz jac, pêx xinhv tưz pâuz xangr đuô hur tuôr tsês vêv xinhz môi trươngx. Tiz nênhs môngl đhâu cêr tưz tso cxuô zangv jac sir zôngv tangs trâu hur thôngz jac tov ntul cêr.

Pêx xinhv xangr cuôs muôx qơư sâu, xưv lir jac sir zôngv tangs trơưs cui đinhs

A Trư

1,279
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.