Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv chênhr phangx thưx phâmv muôs tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv

17/11/2022 10:05 G11T+7

Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tưz muôx cui đinhs txưr muôs cxuô zangv nox txov ndâux tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv, tangz sis, tinhx tsangx nuôr tsênhv yuôr ntâu, uô pôngz vêv xinhz an toanx thưx phâmv, ngui cơ muôx lov trâu chor cưr shuv xinhz, tiv zix mas thangx tsangv nhoz tuz, noz đêz, thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.

Nhis nuôr, tov ntêx chor trôngx lôngl tsêr cơưv muôs cxuô zangv par, thangx, bim bim, đêx kangz jiz haz iz cxa zangv nox tưz uô tar los xưs li: par môngr, mix siz shơư, mix ciz, mor đor, mor blâuv, mor cuô đik, cuz thangz... grê fênhx zil. Ntâu nav txir thâux nhuôs tuôx txus ntơưv trôngx lôngl tsêr cơưv, mas zuôr iz zangv nox tưz uô tar los, đêx hâuk trâu nhuôs mas tưz tsi xangr zov chênhr txus an toanx vêv xinhz thưx phâmv. Kror xangr has mas cxuô zangv nox nuôr tsi bov đamv chor cui đinhs lus an toanx thưx phâmv, tsi muôx hâur pâuk mênhx pêv... tangz tov zos kror cxơưx tsi jông hênhr trâu shuv xinhz.

Nghis đinhs 115 ntơưv Chính phủ cui đinhs bluô cxuv chai hanhx chinhr lus an toanx thưx phâmv muôx grê txix nuz 20/10/2018

Shuv xinhz zôngx ziv zuôr cxuô zangv nox tov ntêx trôngx lôngl Tsêr cơưv cxênhx I Võ Thị Sáu, jos Jang Bơ, xar Trường Xuân (Đăk Song)

Mai Anh

660
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.