Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng đah ndơ sa bu tăch bơh năp wâl nti săm bŭt

17/11/2022 10:05 G11T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, lĕ gĕh nau n'hêl mô dơi tăch ndơ sa bơh năp wâl săm bŭt, khă nĕ, ndơ sa hôm dơi bu tăch âk bơh năp wâl nti săm bŭt, lĕ klach ngăn gĕh ndơ khih ta ndơ sa, bư khih ma kon se r'văt sa, tâm nĕ gĕh kon se ta mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh.

Abaơ, bơh năp âl nti săm bŭt dơi bu tăch âk banh, kẹo, bim bim, dak ngêt n'hanh ăp ntil ndơ sa dơi bu nkra ơm gĕh: banh bột lọc, mì rlŭk, mì wâr, piăng krêp, mbêt, bun, por... tăch dŭt nơih. Âk me mbő rdèng kon tât ta wâl săm bŭt, jêh rĭ r'văt ndơ sa, dak ngêt ân oh kon lah mô n'jrăng nau khih gĕh tâm ndơ sa aơ. Nau nkah lah gĕh âk ndu ndơ ngêt sa aơ mô gĕh nau di ma nau uĕh lăng n'hâm suan săk jăn, mô dơi bu gĭt ntŭk nkra... nĕ jêng nau klach tât mô gĕh ma n'hâm suan săk jăn kon se nti săm bŭt.

Nghị định 115 bơh Chính phủ n'hêl kuh prăk hành chính lah ndơ nsa mô đăp mpăn ntơm lơ 20/10/2018

Kon se r'văt ndơ sa bơh năp Wâl săm bŭt tiểu học Võ Thị Sáu, bon Jang Bơ, xă Trường Xuân (Dak N'Soong)

Mai Anh

656
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.