Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz pêx xinhv por vêv cheix cax phê

30/12/2021 10:10 G12T+7

Cheix sâu cax phê, nôngz nhôngl nênhs fêv khênhx nhias cax phê tov vangx. Viv li, đruôz nuz mo ntux, chinhr cuênx cxuô cxênhx, chor nganhx tsưc năng sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr môngl sox seiz, por vêv têz cax phê uô kangz iz chiv pôngz bâuv tưs li đăngs jul.

Công an xar Đưc Minh (Đăk Mil) đruôz nuz mo ntux jur sox, por vêv chuôz tangv trâu pêx xinhv chia muôx iz chiv kôngz jông

Hur ntơư, lưx lươngs công an cxuô trôngx qơư tưz phat hui muôx kangz hâu chor mô hinhx phangx, tangr nênhs fêv xưs li: “Tuv por vêv cax phê”, “Tuv an ninh tsâts tưs”… chia đâur tranh, phangx, tangr nênhs fêv.

Công an xar Quảng Khê (Đăk Glong) cênhz đrul jân cuân tưx cangr pangz pêx xinhv por vêv vangx cax phê

Đuô făngz, chor đơn vix tsinhv kra chor tsưr cơ sơv sâu zuôr cax phê sâu bê cam cêt tsi zuôr chor sanv phâmv cax phê mol, cax phê muôx hâur pâuk tsi mênhx pêv, trâu saz puv pâuz, has kra chor nênhs muôx biêuv hiêns nhangx xangv cil txus tuz sangz haz muôs chuôz tangv tuz sangz tuz nhias…

Kruôz ntuôl pêx xinhv cam cêt tsi zuôr cax phê pâuz tsi mênhx hâur pâuk

Bảo Ngọc - Minh Quỳnh

745
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.