Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kơl bu nuyh bon lan mât ca phê đăp mpăn

30/12/2021 10:10 G12T+7

Pĕ play ca phê, jêng yăn phung m'hĭk way tât ntŭng ca phê bu tăm. Yor nĕ, măng nâm nar, n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan tâm lam n'gor way hăn ksiêm, mât mir ca phê bu nuyh bon lan jêh du yăn mât chăm.

Kông an xă Ðức Minh (Ðắk Mil) măng nâm nar gac, mât drăp ndơ gơi bu nuyh bon lan gĕh du yăn pĕ ca phê đăp mpăn

Yor nĕ, phung kông an ăp n'qual n'hanh bon têh lĕ n'hao uĕh ntil nau kan, tâm lơh đah phung gĕh nau tih gĕh nau kan: "Tổ mât ca phê", Tổ mât đăp mpăn nau rêh"... gơi tâm lơh, n'jrăng, n'gang phung bư nau tih.

Kông an xă Quảng Khê (Dak Glong) pah kan ndrel dân quân tự vệ kơl bu nuyh bon lan mât bu ntŭng ca phê

Bơh đah nĕ, ăp m'bŭch kan hôm ndâk nau kan ân ăp r'năk r'văt ca phê kí sam bŭt buăn mô dơi r'văt ca phê ndrêh, ca phê mô gĭt tô tơm, nsrôih joi, kchŭt phung gĕh nau ntŭng rnglanh n'hanh phung r'văt ndu ndơ bu gĕh ntŭng...

Mbơh ntĭm bu nuyh bon lan buăn mô dơi r'văt ca phê mô gĭt tô tơm

Bảo Ngọc - Minh Quỳnh

696
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.