Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau tâm nkah: Mât mray kloh uĕh trong tâm bon lan

03/11/2022 10:07 G11T+7

Tâm ăp khay dăch abaơ, bar đah trong hăn ntơm bơh mpeh 3 Wâl bia, bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) tât ta thôn Tân Lợi, xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa) gĕh âk ntŭk bu klŭp n'dŏk.

Nau dah ma klŭp n'dŏk aơ bư mô uĕh ntŭk rêh, bư bâ trong hăn n'hanh bư gĕh nau jêr ma bu nuyh bĭt rdeh hăn ta trong, bư roh n'hâm suan săk jăn bu nuyh bon lan. Gĕh âk ntŭk bu klŭp n'dŏk yor jŏ nar mô dơi bu sŏk, bô ôm ngăn lah bri duh nar, mô rĭ jêh mih. N'gâng kan bri dak xă n'hao tay nau kan mbơh, ntĭm bu nuyh bon lan sŏk rbŭn n'dŏk, klŭp n'dŏk, dơm n'dŏk di ntŭk. Lah bu nuyh dah ma klŭp n'dŏk, bư bâ ntŭk rêh nhŭp kuh prăk. Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan n'hao tay nau mĭn gĭt mât mray kloh uĕh ntŭk rêh, sŏk dơm n'dŏk di ntŭk bu ân dơm.

N'dŏk bu klŭp bêng aơ bêng ri ta trong hăn ntơm bơh bon Păng Sim tât ta thôn Tân Lợi

Âk ntŭk bu klŭp n'dŏk bô ôm lah bri duh nar mô rĭ bri mih

Trường Thịnh

715
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.