Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsax tso yangr, uô pôngz an toanx zos thongs

06/01/2017 11:09 G1T+7

Nhis nuôr, ntâu ntu cêr sâuv thangx tsangv xênhr, tinhx tsangs tso yangr tsax sâuv cêr muôx ntâu, nyai tuôz zưv tsuô tuôz nênhs haz yêz môngl lus.

Tưz muôx ntâu chuôv tai nans zos thôngs zos tso yangr tsax cis txus. Iz fangz, thâuv tso yangr sâuv cêr, tinhx tsangs tsax cxu “tso kuôr jil” sâuv cêr, uô anhv hươngv txus vêv xinhz môi trươngx. Chia txu grêl haz zaiv cêr tinhx tsangs tso yangr tsax cxu sâuv cêr, cxuô nganhx tsưc năng haz chinhr cuênx trôngx qơư tsuv sir jul has, kruôz ntuôl txus tsêr nênhs zus tsax cxu uô jông nôngs njênhs chor cui đinhs ntơưr phar luôx; cênhz bluô mênhx pêv chor tsêr nênhs cxoz txiv uô zuôv cêr.

Pêx xinhv tso yangr tsax sâuv cêr jêx jos nhoz ntau xar sâuv thangx tsangv hênhx Krông Nô

Tso yangr tsax sâuv cêr tsi tangs pôngz an toanx zos thôngs mas tsinhv uô pôngz vêv xinhz môi trươngx

Tsax cxu tso yangr sâuv cêr ntơưv thangx tsangv nênhs nhoz Sungx Đưc, phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) muôx ntâu

Y Sơn

4,856
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.