Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bơk ndrôk rpu rŏ trong, klach ngăn gĕh nau tâm tom r'deh

06/01/2017 11:09 G1T+7

Abaơ, âk trong rdeh hăn tâm lam n’gor, nô nau bơk ndrôk rpu rŏ trong hăn âk hô ngăn, klăch ngăn gĕh nau khĭt săk lah bu nuyh bĭt rdeh tâm tom đah ndrôk rpu rŏ trong.

Lĕ âk ngăn bu nuyh bĭt rdeh tâm tom ndrôk rpu yor nau kan chiă ndrôk rpu hăn rŏ rong. Bơh đah nĕ,lah bơk rŏ trong hăn, ndrôk rpu ĕk tâm trong bu hăn, bư âk ngăn gung trong ma bu nuyh bĭt rdeh n’hanh bu nuyh bon lan rêh bar đah trong. Gơi mô hôm gĕh bu chiă ndrôk rpu n’hnah trŭnh nau kan đah ma chiă, đah ma bơk ndrôk rpu rŏ trong, ăp ntŭk kan n’hanh phung kan tâm bon lan n’hao tay nau kan ntênh lah, mbơh ntĭm tât ta ăp rnăk bon lan  chiă rong ndrôk rpu gĭt tĕng nau way pháp luật; tâm nĕ nhŭp kuh prăk lah gĕh rnăk mô iăt nau ntênh chiă ndrôk rpu rŏ trong rdeh hăn.

Bu nuyh bon lan chiă rong be tâm trong hăn bon lan ta ăp xă tâm lam n’qual Krông Nô

Nau kan bơk chiă ndrôk rpu aơ bơh đah klach gĕh nau tâm tom đah bu nuyh bĭt redh hôm gĕh bâ ĕk ngăn trong hăn yor ndrôk rpu ĕk rŏ trong

Gĕh âk ngăn ndrôk rpu bu nuyh bon lan bơk chiă mô saơ di rŏ trong ta ntŭk gŭ bon lan Sùng Ðức, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa)

Y Sơn

4,860
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.