Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa plăch r'gâl tay nau rêh tâm bon têh

14/10/2021 14:34 G10T+7

Ta ăp khay lĕ lăn, nô nau đăp mpăn nau rêh tâm bon lan ta bon têh Gia Nghĩa gĕh âk nau jêr jŏk mhe tâm ban lah nkhŭt n'dŏk mô di ntŭk, pit in trong rdeh, pĭt trong; nkân rdeh mô di ntŭk...

Phung kan ndâk nau pah kan ân bu nuyh bon lan buăn mô bư nau tih tâm rêh ta bon têh

Yor gĕh nô nau aơ, Kông an bon têh Gia Nghĩa pah kan ndrel ma Ủy ban bon lan phường Nghĩa Thành ndâk ân âk rhiăng r'năk bu nuyh bon lan buăn ăp ntil nau kan ndâk nkra " trong hăn kiểu mẫu mât uănh đăp mpăn nô nau n'hanh nau rêh tâm bon têh" ta trong Tôn Ðức Thắng. Jêh treh sơn ta pĭt trong aơ, bu nuyh bon lan dơi dăp drăp ndơ, ndơ dŏng n'hanh rdeh bơh trôm ntŭk bu treh.

Mbơh ntĭm bu nuyh bon lan mô dơi in pĭt trong, trong rdeh hăn

N'gâng kan hôm đă bu nuyh bon lan dơm camera ta trong aơ, hăn mât nao nao gơi ngăch saơ phung gĕh nau tih, bu nuyh gĕh nau tih ta nau kan đăp mpăn bon têh. Lah saơ gĕh nau tih njuăl săm bŭt nkah nau tih tâl ngoay; lah gĕh tay nau tih, bu kuh prăk tĕng nau n'hêl pháp luật.

Cảnh sát giao thông nchih săm bŭt nkah bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih bĭt rdeh hăn rŏ trong

Bảo Ngọc

698
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.