Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cêr môngl lus đhâu hênhx poz hênhr

02/12/2021 09:13 G12T+7

Ntu cêr ntơưv jos Phú Vinh, xar Quảng Phú (Krông Nô) môngl trâu xar Quảng Hòa (Đăk Glong) ntêr yangx 22km nhis nuôr tưz mangl poz hênhr yangx.

Iz ntu cêr môngl đhâu jos Phú Vinh, xar Quảng Phú mangl poz, tu sâul hênhr yangx

Tiz nênhs haz yêz phiv liv yangx thâuv môngl đhâu ntu cêr nuôr

Ntâu kror đêx ntưl kươx uô pangs tuz 20-30cm

Trơưs nênhs nhoz trôngx qơư, txux cêr nuôr lo uô puôs shông 2005, txuss nuôr ntâu ntu bong cêr mangl nti, lur tu sâul uô yênhx luz pangs đêx tuz 20-30cm. Thâuv nangl lus, cêr nhangv, jêik keiz, jeik nxư muôx ntâu yangx, uô cxuôv hav trâu tiz nênhs haz yêz thâuv môngl lus, zôngx ziv muôx tai nans… Nganhx tsưc năng haz chinhr cuênx tsuv nzur khu, khăc phux ntu cêr nuôr chia zôngx ziv trâu pêx xinhv haz yêz môngl lus zôngx ziv đuô.          

Mai Anh

863
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.