Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong hăn tâm n'qual iơh hô ngăn

02/12/2021 09:13 G12T+7

Trong hăn ntơm bơh thôn Phú Vinh, xă Quảng Phú (Krông Nô) hăn tât ta xă Quảng Hòa (Dak Glong) jong tâm 22 km lĕ iơh âk, iơh hô ngăn.

Du ntŭk trong hăn găn ta thôn Phú Vinh, xă Quảng Phú iơh, hô ngăn

bu nuyh bon lan jêr ngăn bĭt rdeh găn trong aơ

Âk ntŭk dak hoch jêng ntu jru 20 - 30 cm

Tĕng bu nuyh bon lan n'kôch, trong aơ dơi bri dak nkra mhe ntơm năm 2005, tât abaơ gĕk ăp ntŭk trong lĕ iơh, daih, rluh bư jêng ăp ntu dak hăt jru 20 - 30 cm. Lah bri mih têh, trong blĭt bŏk, âk ntu dak hăt têh, ntu dak hăt jê, nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn bĭt rdeh găn trong aơ, nơih mprah rdeh n'hanh tâm tom rdeh. Dăn n'gâng kan kan mât n'hanh ăp n'qual ngăch nkra tay, nkra ân uĕh trong aơ gơi bu nuyh bon lan gĕh trong hăn uĕh n'hanh nơih bĭt rdeh rdeng ndơ.

Mai Anh

809
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.