Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chox phar luôx zos thôngs tuôx txus pêx xinhv

20/10/2016 10:21 G10T+7

Nôngz nhôngs đhâu, lưx lươngs Canhv sat zo thôngs - Công an xênhr tưz trâu saz tsov cưv ntâu jas kruôz ntuôs phar luô xan toanx zos thôngs tuôx txus chôngz lênhx pêx xinhv.

Kruôz tiv zix mas đhâu krêz phim, đai tsanh shênhv, phai ntơưr has lus txus hâur pâuk ntâu chuôv tai nans zos thôngs sưs li: Thâux ntâu tus nênhs trơưs cui đinhs, môngs chênhr txênhz ntêx, tsi ntông mov bov hiêmv, hâuk chơưr bia uô ntêx txangr yêz; kra chor điêmv yaz hur cui đinhs xưv phatx zuôv cêr tsi tsês cưs pêx xinhv tsinhr zuôv cêr… Xangv txix hâur shông txus nuôr, Phongx Canhv sat zos thôngs tưz tsov cưv lo 84 jas kruôz ntuôs phar luôx zos thôngs cêr angr tsuô yangx 42.000 tus nênhs; phaiz yangx 27.000 đaiv ntơưr, 62 jas krêz phim taix liêus.

Ntâu ntu phim jông saiz pangz thanh niên pâuz mênhx lus chuôz môngs txus ntâu chuôv tai nans

Pêx xinhv zov chênhr saiz pâuz luôs Zos thôngs cêr angr hur ntơưr

Kruôz ntuôs luôx zos thôngs tsuô hocx viên Tsêr cơưv Trung câp Phương Nam

Phạm Khánh

2,038
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.