Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntĭm nau way hăn tâm gung trong ma bon lan

20/10/2016 10:21 G10T+7

Tâm mông khay lĕ lăn, phung Kảnh sát mât uănh gung trong – Kông an n’gor lĕ nuih nhâm pơk ăp tâ ntĭm mbơh nau way hăn tâm gung trong ma âk bu nuyh bon lan.

Nau ntĭm mbơh aơ lah gĕh nau pah kan mpơl ân uănh phim, yông rup, pă sam bŭt rŏ tă bơh nau gĕh tâm tom rdeh tâm gung trong đah: rdeng âk ir bu nuyh, pĭt ngăch găn trong mô uănh rdeh, mô ndô môk n’kăr săk, ngêt ndrănh pĭt rdeh hăn tâm gung trong; ntĭm ăp ntil nau kuh mhe way bu nuyh bon lan pĭt rdeh way tih… Kơp n’tơm bôk năm tât abaơ, Jrô kan Kảnh sat mât uănh gung trong lĕ pơk gĕh 84 tâ mbơh ntĭm nau way hăn tâm gung trong ma lơ 42.000 nuyh; pă dăch tât 27.000 sam bŭt ntĭm hăn tâm gung trong, 63 tâ mpơl phim tâm tom rdeh ân bon lan uănh.

Pơk phim mpơl ân ăp bu nuyh druh ndăm uănh gơi gĭt tă bơh gĕh nô nau gĕh tâm tom rdeh lah hăn tâm gung trong

Bu nuyh bon lan rŏ sam bŭt joi gĭt Nau way hăn tâm gung trong

Ntĭm mbơh nau way hăn tâm gung trong ma kon se nti Wâl sam bŭt Trung kâp Phương Nam

Phạm Khánh

2,039
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.