Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đônx biên phongx cưav khâuv Bu Prăng zov chênhr hlôngr nzir luz nênhx canr bôx, chiênr sir

01/12/2016 09:52 G12T+7

Nôngz nhôngl đhâu, Đônx biên phongx cưav khâuv Bu Prăng, xar Quangv Trưx (Tui Đưc) tưz uô jông hâux lưv por vêv têz qơưs, cênhz ntâu cơ cuan, đơn vix trôngx qơư bov đamv an ninh tsâts tưx, an toanx xar hôix.

Đônx biên phongx cưav khâuv Bu prăng tsinhv zos đơn vix ntâus ntêx hur phong tsox cxiz chênhr cxangz nzir uô nox uô hâuk, hlôngr nzir luz nênhx canr bôx, chiênr sir. Hur 5 shông đhâu, đơn vix tưz cxiz chênhr uô nox uô hâuk lo jê 7 tênhr jâuz njuôz cxuô zangv, 4,5 tênhr grax, njêl, uô hlôngr pluôs nox tsuô tuz tros fênhx đrăngz 2.000 – 2.500 cxênhz/tus nênhs/hnuz. Nhis nuôr, đơn vix tưz phuôv tsangr pangz nhux ndi txus 8 tus, zus tsi tsêk 50 tus buô, yênhx puô tus kaz ul; khu hlôngr, tu, chos vangx ntông nox txir…

Đônx tsinhr zus tsi tsês pangz kaz muôx 100 ntâu tus, đamv bov tsâus thưx phâmv nhôngl, txâus jinh jươngr tsuô tuz tros

Mô hinhx zus buô tê lai ntơưv đơn vix sâu lo ntâu nux grê jông tsinhz tas

Tuz tros Đônx biên phongx cưav khâuv Bu Prăng uô jâuz mor nox hur tsêr nox tox thêv

Bình Nhi

1,968
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.