Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih ka han mât uănh mpông n’har bri Bu Prăng uănh kh’lay nau pah kan tâm nau rêh ân kan bộ, ka han

01/12/2016 09:52 G12T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, Mpôih ka han mât uănh mpông n’har bri Bu Prăng, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) lĕ pah kan uĕh nau kan mât uănh neh ta pĭt n’har bri dak, ndâk tâ kan ndrel ma ăp ntŭk kan, phung kan tâm xă gơi mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan.

Mpôih ka han mât uănh mpông n’har bri Bu Prăng hôm e dơi bu kơp lah mpôih ka han pah kan lor tâm nau kan wăng sa bư mir jan ba, plăch rgâl nau rêh kan bộ, ka han. Tâm 5 năm lĕ lăn, mpôih ka han lĕ ndâk nau kan tăm gĕh 7 tân tơm tăm gâm bư trau, 4,5 tân puăch sa, n’hao tay gơi gĕh trau sa kah ma ka han tâm ban 2.000 tât 2.500 rkeh prăk du huê bu nuyh du năm. Aabaơ, mpôih ka han lĕ rong lơ 8 mlâm, rong na nao sur lơ 50 mlâm, pêp iăr rlau rhiăng mlâm; tăm tay, mât mray uĕh tơm tăm sa play…

Mpôih ka han way rong iăr lơ 100 mlâm, gơi gĕh trau sa kah uĕh ma phung ka han

Nau kan rong sur bu nong mpôih ka han gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau pah kan

Kan han Mpôih ka han mât uănh mpông n’har bri Bu Prăng bư trau sa tâm wâl ŭnh mpôih kan han

Bình Nhi

1,976
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.