Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas tsaz zaiv cêr 373 trươngx hơpx zuôv cêr tsâts tưs zos thôngs

09/02/2017 13:42 G2T+7

Uô ntêx, hur haz uô kangz Tsaz Kaz shông trong 2017, lưx lươngs canhv sat zos thôngs (CSZT) tangs nro xênhr tưz phaiz uô ntâu pangz môngs sox saiz chia cxênhz saiz yêz kruô, thâux nhangr, thâux yangx, njuôl nôngx đôx cônx, môngs chênhr chia phangx tangr tai nans, siz fôngv zos thôngs sâuv 3 ntu cêr têz qơưs, 6 ntu cêr xênhr haz cêr môngs đhâu jêx jos, đhâu xar.

Hur 7 hnuz tsaz  (txix 29/12 txus 5/1 hli ntux), CSZT tangs nro xênhr puv pâuz zaiv cêr 373 trươngx hơpx, hur ntơư 59 trươngx hơpx zos yêz ô tô kruô, 314 yêz mair, tangs nro chor nhiax thêv Kho bacx Têz qơưs yangx 200 chơưx nhiax.

Hur 7 hnuz su tsaz, sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr tsuôs muôx 2 chuôv tai nans zos  thôngs, uô tuôs 3 tus nênhs, cxangz 1 chuôv, 2 tus nênhs tuôs sos li đrul six shông ntêx.

Zaiv cêr chor trươngx hơpx môngs chênhr đhâu

Zaiv cêr tsuô chor trươngx hơpx yêz mair thâux nhangr, khâuv cêr

Njuôl nôngx đôx cônx

Cxênhz saiz hangx huv txưr, hangx lâus haz yuôx chik tơưk hur thôngz thâux hangx

Phạm Khánh

3,348
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.