Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm mông têt nhup kuh prăk 373 bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih hăn rŏ trong

09/02/2017 13:42 G2T+7

Lor ma têt, tâm mông têt n’hanh jêh sa Têt Năm Be 2017, phung kan kảnh sát ksiêm bu nuyh pĭt rdeh hăn rŏ trong tâm lam n’gor lĕ ndâk tâ hăn ksiêm rdeh rdeng bu nuyh, rdeh rdeng âk ir ndu ndơ, ksiêm uănh bu nuyh ngêt ndrănh bĭt rdeh, rdeh nchuăt ngăch gơi trŭnh nô nau way tâm tom rdeh, tâm mpêh rdeh ta 3 trong têh bri dak, 6 trong têh tâm n’gor n’hanh ăp trong leo hăn tâm thôn, ăp xă.

Tâm 7 nar têt (ntơm lơ 29/12 tât lơ 5/1), kan kảnh sát ksiêm bu nuyh pĭt rdeh hăn rŏ trong tâm lam n’gor lĕ nhup kuh prăk 373 bu nuyh pĭt rdeh gĕh nau tih hăn rŏ trong, tâm nĕ nhup kuh 59 bu nuyh bĭt rdeh rdeng bu nuyh, 314 rdeh hon da, lĕ rngôch prăk nộp Wâl Prăk bri dak lơ 200 rkeh prăk.

Tâm ban 7 nar rlu sa têt, tâm lam n’gor gĕh 2 tâ dươm tâm tom rdeh, bư khĭt 3 nuih, hao lơ du tâ, 2 bu nuyh khĭt đah têt năm e.

Nhup kuh prăk bu nuyh bĭt rdeh nchuăt ngăch ir

Nhŭp bu nuyh rdeng ndơ jâk, ndu ndơ âk klơ rdeh hon da

Ksiêm bu nuyh bĭt rdeh ngêt ndrănh hĕ mô

Ksiêm ndu ndơ mô ân rdeng, ndu ndơ nơih rtoh tâm ntŭk way dươm ndu ndơ klơ rdeh

Phạm Khánh

3,349
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.