Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntŭk N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên ta Čů Jŭt

28/04/2022 11:46 G4T+7

Tĕng bu ranh bon Y Nuăn Nie Kđăm ta buôn K'Nha, xă Dak Wil (Čů Jŭt), bu nuyh kăl e tă pah kan phung n'jrăng mât bon lan, năm 1975, ntŭk bri dăch buôn Ea Pô (buôn tơm bơh bu nuyh R'đe), abaơ lah ta thôn Phú Sơn, xă Ea Pô dơi Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệch Mặt trận Tây Nguyên săch bư N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên.

Che Y Nuăn Niê K'đăm n'kôch tay nuih n'hâm janh tâm lơh bơh ka han n'hanh bu nuyh bon lan tâ tâm lơh ta Tây Nguyên năm 1975 ta N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên

Aơ jêng ntŭk gĕh bri krŏng têh huy, dăch dak Kroong, dăch Buôn Ma Thuột,... gĕh âk nô nau nơih gơi hăn lơh, tơm ndâk nau kan lơh kan han bu ta Buôn Ma Thuột, jêh rĭ lơh ta ăp ntŭk bă bă ta Tây Nguyên. Jêh dŭt nau kan "rơm dăp ntĭm nau tâm lơh", ôi lơ 10/3/1975, ka han he panh phao leo tâm lơh, tât lơh ta "ntŭk kh'lay" Buôn Ma Thuột. Dơi kơl bơh ăp mpôih n'hanh ăp ntŭk ka han, he dơi lơh n'gâng kan ntĭm gai Sư đoàn 23 n'hanh n'gâng kan ntĭm gai tâm lơh tiểu khu Dak Lak bơh ka han Ngụy Sài Gòn, dơi lơh sŏk ăp ntŭk kh'lay tâm bon têh Buôn Ma Thuột, panh khĭt n'hanh nhŭp âk ka han bu.

Du ntŭk mpơl saơ N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên, abaơ tâm thôn Phú Sơn, xă Ea Pô (Čů Jŭt)

Abaơ, ntŭk aơ dơi bon lan bu nong Tày, Thái, Dao tăm tơm kông nghiệp, tơm sa play, ndâk njêng ntŭk rêh mhe. Mhe aơ, N'gâng kan Nau way - Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl lĕ gĕh nar pah kan đa xă Ea Pô n'hanh n'qual Čů Jŭt gơi joi sŏk kơp N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên, gơi bư săm bŭt đă Ủy ban Bon lan n'gor kơp ntŭk têl cấp tỉnh.

Neh huy du hec ta tâm r'năk che Hoàng Văn Nhã, thôn Phú Sơn, xă Ea Pô mra dơi bu sŏk, nkra ntŭk têl N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên

       Y Sơn

824
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.