Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng điên yị ta yăn bri mih

14/07/2022 22:45 G7T+7

Yăn bri mih jêng tâ ăp trong rse điện bư gĕh âk nô nau mô đăp mpăn. Abaơ, ta ăp n'qual, rse điện ntoch dăch neh, gâng điện cheng meng dăch chơ lôt. Âk r'năk bu nuyh bon lan nkra wâl ta gâng điện, mô rĭ tâm dăch ir ntơm bơh vòm wâl, tôn wâl... tât ta trong rse điện mô tâm di.

Nau aơ nơi bư gĕh nau mpanh ŭnh, ŭnh sa, phóng điện bư mô gĕh nau đăp mpăn ma bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh yăn brimih phŭt rsial. Gơi mô gĕh nau tât ta nau rêh, m'bŭch kan điện ngăch hăn ksiêm, nkah, kuh prăk ăp r'năk bu nuyh bon lan nkra ngih wâl dăch gâng điện; r'gâl ăp gâng điện dăch chơ lôt, rse điện ntoch iơh... Ðah bu nuyh bon lan, lah saơ gĕh nau mô uĕh tât, he ngăch mbơh ma n'gâng kan bri dak, m'bŭch kan Ðiện gơi bu gĕh nau kan nkra tay ân uĕh.

Gâng điện cheng meng dăch chơ lôt ta thôn Tân Hiệp, xă Dak Rmoan (Gia Nghĩa)

Du gâng điện daih chơ lôt bơh pĭt trong têh Bri dak 24, ntŭk găn ta thôn 1, xă Trường Xuân (Dak N'Soong)

Rse điện dŭt âk găn ta vòm wâl, tôn wâl bư gĕh nô nau mô đăp mpăn tât ta nau rêh

Mai Anh

353
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.