Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng nau tât phŭt rsial ta yăn bri mih

05/05/2022 14:53 G5T+7

Ăp ntil nau tât mô uĕh gĕh rsial, rsial ŭnh blông, rnglaih bư roh âk ngih wâl, drăp ndơ bu nuyh bon lan tâm n'gor.

Mih têh bư plôk tôn âk wâl ta thôn Nam Tân n'hanh Nam Xuân, xă Nâm N'đir (Krông Nô) ta khay 3

Tĕng kơp bơh M'bŭch kan N'jrăng n'gang thiên tai n'hanh Joi kơl kon bu nuyh n'gor, tâm 4 khay bôk năm, mih têh ndrel ma rsial gĕh nao nao tâm ăp n'qual bư iơh, rplôk tôn rlau 90 wâl, daih dăch tât 21.000 tơm điều, âk rhiăng tơm cao su n'hanh rlau 1.000 tơm tiêu; âk tơm play rŭng play, bư roh âk tâm nau wăng sa ma ăp r'năk bu nuyh bon lan tâm n'gor.

Lơ 27/3, phŭt rsial bư daih âk tơm cao su ta xă Dak Sin (Dak R'lâp)

Gơi n'jrăng nau tât phŭt rsial, Ủy ban bon lan n'gor ntĭm gai M'bŭch kan N'jrăng n'gang thiên tai n'hanh Joi kơl kon bu nuyh n'gor mbơh ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng, n'gang nau tât phŭt rsial n'hanh n'hao tay nau mbơh. Ăp n'gâng kan, ăp m'bŭch kan uănh nao nao nau bu mbơh mih nar, nau nkah nau tât bơh Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Bri dak n'hanh n'gor gơi ngăch n'jrăng, trŭnh r'noh roh drăp ndơ yor rsial, rsial ŭnh blông, mih tŭp bler, rnglaih... bư.

Âk tơm si daih, chơ lôt bư roh nau wăng sa bơh bu nuyh bon lan ta xă Dak Gân (Dak Mil)

Mai Anh

10,300
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.