Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs

28/07/2022 16:30 G7T+7

Chia cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs sâuv thangx tsangv xênhr, UBND xênhr ban hanhx Cêr hoaix sur 184/KH-UBND lus phangx, tangr muôs zuôr tiz nênhs ntu 2021 - 2025, til môngl txus shông 2030. Hur ntơư, xênhr zov chênhr cxiz chênhr hâux lưv sox seiz, cxênhz seiz đriv haz cangr môngl lus đhâu đriv cênhz cxiz chênhr kruôz ntuôl, phangx tangr huv six puv pâuz, tangr nênhs muôs zuôr tiz nênhs haz cangr shênhv nênhs tsir txangr cxuv chei chia nzuô muôs.

Zov chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, truênx thông lus phangx tangr muôs zuôr tiz nênhs…

Chor nganhx tsưc năng cxiz chênhr đâur tranh phangx, tangr nênhs cxuv muôs zuôr tiz nênhs. Hur ntơư, zov chênhr tsov cưv cxênhz yuôx cơ banv, chênhr phangx nul pâuz tinhx hinhx lus hoax đôngx nênhs cxuv muôs zuôr tiz nênhs haz đuô li nênhs cil txus.

Cxiz chênhr cangr môngl, lus đhâu đriv cxuv chei zos tsưr ziv tangr nanx muôs zuôr tiz nênhs

Chor đơn vix tsov cưv tol txaik, xac minh chor xur mông bor, tur jac nênhs cxuv. Điêux tra, khamr phar vus anr, cêr hluô nênhs cxuv muôs zuôr tiz nênhs, chauv ntêk nênhs cxuv; uô jông chor tsưr ziv chơưv đơưk, pangz haz por vêv nênhs mangl nxuô trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx. Chinhr cuênx cxuô cxênhx, đơn vix lưx lươngs vur trang cxiz chênhr cangr đriv, trôngx lôngl đriv, tangr muôx kangz hâu chor hoax đôngx môngl lus cxuv chei; tsir txangr tưx zos…

Mẫn Doanh

317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.