Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan ka han, r'nă n'jrăng nâp phêt hao nau kan kh'lay

31/03/2022 13:54 G3T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, cấp ủy, n'gâng kan bri dak n'hanh ăp m'bŭch kan tâm lơh ăp cấp tâm n'gor Dak Nong way trĕng kơl ndâk njêng, bư nâp tay n'hanh hao uĕh nau kan, gĕh uĕh nau pah kan bơh phung bu nuyh bon lan ka han, r'nă n'jrăng. Lam n'gor lĕ ndâk njêng gĕh 138 m'bŭch kan bu nuyh bon lan ka han r'nă n'jrăng; tâm nĕ gĕh 71m'bŭch kan bu nuyh bon lan ka han n'hanh 112 m'bŭch kan r'nă n'jrăng. R'noh đảng viên tâm bu nuyh bon lan ka han gĕh 25,2%; đoàn viên gĕh dăch tât 60%; gĕh rlau 25 % bu nuyh bon lan ka han lah bu nuyh bu nong iê nuyh. Bu nuyh bon lan ka han r'nă n'jrăng dơi ndâk kan ta cấp đại đội, trung đội, tiểu đội, khẩu đội n'hanh cấp tổ...

Dơi ndâk kan ntĭm nau kan nâp phêt, phung bu nuyh bon lan ka han r'nă n'jrăng tâm n'gor lĕ hao uĕh nau kan kh'lay ta nau kan mât uĕh lăng nau rêh, đăp mpăn bri bon ta n'gor. Tâm nĕ, yor gĕh nau jêr jŏk bơh nau ji tưp Covid-19 phung bu nuyh bon lan ka han r'nă n'jrăng lĕ nuih n'hâm ndrel ăp m'bŭch kan bă bă tĕng joi bu nuyh ji, pah kan kơl ta ntŭk cách ly, ăp ntŭk n'king mât nau ji tưp.

Bu nuyh bon lan ka han xă Quảng Trực (Tuy Ðức) ndrel ma kan bộ ka  han Mpôih mât n'har bri Dak Dang trực ta ntŭk n'king, ksiêm mât n'har bri

Bu nuyh bon lan ka han xă Dak Găn (Dak Mil) pah kan ndrel kơl bu nuyh bon lan bư mir

Bu nuyh bon lan ka han xă Dak Ru (Dak R'lâp) kơl nkra trong hăn tâm bon lan

Bu nuyh bon lan ka han xă Dak R'măng pah kan ndrel kuăl jă Bu nuyh bon lan tĕng di trong leo kan bơh Ðảng, Bri dak, tâm xă

Bu nuyh bon lan ka han Quảng Tân (Tuy Ðức) pah kan tĕng joi nchŭn nting ka han săn săk

Bu nuyh bon lan ka han bon jê Ðức An (Dak N'Soong) pah kan tâm nau kan n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19

Phan Tân

975
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.