Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Ngo, ntâu lênhx pêx xinhv tsi tâu njênhk jông chai zos thôngs

09/12/2016 14:47 G12T+7

Noongz nhôngl đhâu, tưz lo cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư haz lưx lươngs tsưc năng cxiz chênhr kruôz ntuôl chai Zos thôngs cêr angr tangz sis pêx xinhv nhoz xar Đăk Ngo (Tui Đưc) zuôv cêr tsinhv ntâu, nyai nrư tai nans zos thôngs.

Uô ntêx tinhx tsangs sâuv, xangr mas chinhr cuênx trôngx qơư tưz sưs li cxuô cxênhx tsưc năng cxiz chênhr hâux lưv sox, cxênhz saiz, xưv lir chênhr yênhv chor nênhs zuôv cêr chia kra, zor zux, njênhk, nôngl jông chai zos thôngs tsuô pêx xinhv.

Nav txir chor shuv xinhz tsi kra tuz nhuôs ntông mov bov hiêmv thâuv chaix yêz môngl lus

Ntâu shuv xinhz nhoz xar Đăk Ngo tsi tâu txâus shông tangz sis tưz chaix yêz mair phân khôir lux, thâux đhâu nênhs cui đinhs

Yêz mair hai rơ-mooc thâux khâuv khiz khâuv khuôz ngui hiêmv tsuô zus haz ntâu lênhx thâuv môngl tâus cêr

Y Krăk

1,783
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.